DRAGON # MTX-HP CAMO GREEN 135M / 0.06-0.20MM

Nauja DRAGON # MTX-HP CAMO GREEN 135M / 0.06-0.20MM

DRAGON MTX-HP CAMO GREEN 135M 0.06MM

Code: 41-13-106


Diameter: 0.06 mm
Length: 135.00 m
Strength: 5.35 kg


DRAGON MTX-HP CAMO GREEN 135M 0.08MM

Code: 41-13-108


Diameter: 0.08 mm
Length: 135.00 m
Strength: 6.70 kg


DRAGON MTX-HP CAMO GREEN 135M 0.10MM

Code: 41-13-110


Diameter: 0.10 mm
Length: 135.00 m
Strength: 8.60 kg


DRAGON MTX-HP CAMO GREEN 135M 0.12MM

Code: 41-13-112


Diameter: 0.12 mm
Length: 135.00 m
Strength: 10.45 kg


DRAGON MTX-HP CAMO GREEN 135M 0.14MM

Code: 41-13-114


Diameter: 0.14 mm
Length: 135.00 m
Strength: 12.50 kg


DRAGON MTX-HP CAMO GREEN 135M 0.16MM

Code: 41-13-116


Diameter: 0.16 mm
Length: 135.00 m
Strength: 14.60 kg


DRAGON MTX-HP CAMO GREEN 135M 0.18MM

Code: 41-13-118


Diameter: 0.18 mm
Length: 135.00 m
Strength: 16.40 kg


DRAGON MTX-HP CAMO GREEN 135M 0.20MM

Code: 41-13-120


Diameter: 0.20 mm
Length: 135.00 m
Strength: 18.80 kg

  • Prekės kodas: DRAGON # MTX-HP CAMO GREEN @
  • Pristatymo terminas: 7d.d.
  • 16.96 €
  • Be PVM: 14.02 €
Galimi pasirinkimai:6
0.08MM
16.96 €
0.10MM
16.96 €
0.12MM
16.96 €
0.14MM
16.96 €
0.16MM
16.96 €
0.20MM
16.96 €